0 216 606 24 72
trnlen
Sosyal Medya Hesaplarımız

2024-2027 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı yayınlandı

2024-2027 dönemini kapsayan Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı‘nı kamuoyu ile paylaşıldı. Bu stratejik doküman, “Trafikte Sıfır Can Kaybı” vizyonunu gerçekleştirmeyi amaçlayarak, trafik kazalarını minimize etme ve yol kullanıcılarının güvenliğini maksimize etme hedefleri doğrultusunda hazırlandı.

Eylem planının oluşturulması sürecinde, devletin çeşitli bakanlıkları, ilgili kurumları ve sivil toplum örgütleri arasında geniş çaplı bir işbirliği ve koordinasyon sağlandı. Belge, trafik güvenliğinin mevcut durumunu derinlemesine inceleyip, ulaşılması gereken hedefleri, uygulanacak politika ve stratejileri, ve bu hedeflere ulaşmak için izlenecek yöntem ve aksiyonları ayrıntılı bir şekilde ortaya koyuyor.

2024-2027 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı içerisinde özellikle elektrikli araçlarla ilgili bölüm göze çarpmakta. Plan, elektrikli araçların karışabileceği trafik kazaları sonrası müdahalede bulunacak ekiplerin özel eğitimler almasının önemini vurguluyor. Bu doğrultuda, “Elektrikli Araç Trafik Kazası Kurtarma Eğitimi” için standart bir eğitim programı ve ders materyallerinin hazırlanması planlanmıştır. Bu eğitim programı, kazalara ilk müdahalede bulunacak olan polis, jandarma, AFAD, itfaiye, karayolları/belediye personeli ve diğer ilgili acil müdahale ekiplerine yöneliktir. Elektrikli araçların artan yaygınlığı göz önünde bulundurulduğunda, bu eğitimin, kazalara müdahale konusunda yeni bir uzmanlık alanının önemini ortaya koyması ve ilgili ekipleri bu konuda donanımlı hale getirmesi hedefleniyor. Bu yaklaşım, müdahale ekiplerinin güvenliğini artırmanın yanı sıra, daha etkin bir kazaya müdahale sürecini de sağlamayı amaçlamaktadır.

Eylem planına ulaşmak için tıklayın