0 216 606 24 72
trnlen
Sosyal Medya Hesaplarımız

Yük Emniyeti ve Güvenliği Eğitimi

“Yük emniyeti ve güvenliği eğitimi”, özellikle nakliye, lojistik ve inşaat gibi sektörlerde çalışanlar için tasarlanmış bir eğitimdir. Bu eğitim, yüklerin güvenli bir şekilde taşınması, yüklenmesi ve boşaltılması ile ilgili tekniklerin yanı sıra uygun emniyet önlemlerinin nasıl alınacağını kapsar. Amacı, iş kazalarını azaltmak ve çalışma ortamındaki güvenliği artırmakla birlikte yüklerin sürüş güvenliğine de olumsuz etkileri olmamasını sağlamaktır.

Eğitim aşağıdaki konuları içerir:

  1. Yük Bağlama ve Sabitleme Teknikleri: Yüklerin taşıma sırasında güvenli bir şekilde sabitlenmesi için kullanılan yöntemler ve ekipmanlar.
  2. Ekipman Kullanımı: Kaldırma ekipmanlarının (vinçler, forkliftler vb.) doğru ve güvenli kullanımı.
  3. Risk Değerlendirme: Potansiyel tehlikeleri belirleme ve bu tehlikelere karşı önlem alma.
  4. Acil Durum Prosedürleri: Acil durumlar sırasında yapılması gerekenler ve güvenlik protokolleri.
  5. Kanuni ve Standart Yükümlülükler: İlgili yasal düzenlemeler ve standartlar hakkında bilgi.

Yük emniyeti ve güvenliği eğitimi, çalışanların yükleri güvenli bir şekilde ele almasını sağlamak ve olası kazaların önüne geçmek için kritik öneme sahiptir.

*Yük Emniyeti ve Güvenliği eğitimimiz bireysel olarak verilmemekte, grup halinde kurumsal firmalara verilmektedir.